ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE ČLANOVA
ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA DOO BEOGRAD


vanredna sednica Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd održaće se dana 05.02.2018.godine,
sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke poslovnog objekta u sedištu društva

Više informacija